Iowa Tenor Trombone

Iowa Tenor Trombone

size 20 MB  /  20.1 MB  /  23.9 MB  /  23.9 MB

Iowa Tenor Trombone is a sampled tenor trombone from the University of Iowa Electronic Music Studios.

Iowa Tenor Trombone  Iowa Tenor Trombone  Iowa Tenor Trombone Iowa Tenor Trombone  Iowa Tenor Trombone

Iowa_Tenor_Trombone_-_32  ( 20 MB )

Iowa_Tenor_Trombone_-_64  ( 20.1 MB )

Iowa_Tenor_Trombone.component  ( 23.9 MB )

Iowa_Tenor_Trombone.vst  ( 23.9 MB )

No votes yet.
Please wait...